Vandaag je hypotheekrenteaftrek becijferen om je maandelijkse lasten te reduceren

hypotheekkrediet
Een hypotheeklening is hoogstens 104% van de marktwaarde (ook wel vrije verkoopwaarde genoemd), mogelijk vermeerderd met de overdrachtsbelasting van 6%. Hierdoor kan er dus maximaal 110% worden gefinancierd bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw is er geen overdrachtsbelasting dus dan arriveren we uit op 104%.

Bij een vertimmering moet de marktwaarde (vrije verkoopwaarde) na vertimmering worden vastgesteld en dan geldt ook de 104% welke eventueel weer te vermeerderen is met de overdrachtsbelasting.

De hypotheeklening is iedere keer afhankelijk van het loon. De mogelijkheden die banken tot nu toe hadden om af te wijken van de inkomensnorm worden beperkt.

De hoogte van interest blijft van nut om de maximale lening te begroten. Hoe hoger de rente is hoe minder er geleend kan worden. Bij een rentevastperiode van minder dan 10 jaar wordt er gerekend met de vastgestelde toetsrente, welke voor het tweede kwartaal 2011 op 5,8% staat. Kiest u ervoor om de hypotheek 10 jaar of langer vast te zetten dan wordt er met de echte rente getoetst welke u gaat voldoen. De gekozen rentevastperiode heeft dus effect op de maximaal mogelijke hypotheek. Daarnaast wordt er in de berekening van (info) wat je maximaal mag lenen uitgegaan dat je alles afbetaald, ook als je kiest voor een deel aflossingsvrij.

De maximale aflossingsvrije hypotheek mag maximaal de helft van de prijs van de woning zijn. De rest dient bij stukjes en beetjes of na 30 jaar eensklaps worden afgelost. Wordt er gekozen voor een aflossing ineens na 30 jaar, met b.v. een bankspaarhypotheek of kapitaalverzekering, dan dient dit te worden verpand aan de bank. Let er hierbij wel op hoelang u nog renteaftrek heeft of wanneer u met pensioen gaat, het kan verstandig zijn om de termijn van 30 jaar te verkorten.

Bij iedere nieuwe hypotheek, bij gelijke of bij een andere bank, wordt voor de hoogte van de verplichte aflossing en opbouw van vermogen rekening gehouden met de eerdere hypotheek.

De fiscale aftrek van hypotheekrente blijft voorlopig onveranderd. De rente voor leningen die gebruikt zijn voor de eigen woning blijven gewoon aftrekbaar. De overwaarde van uw oude huis (eigenwoningreserve) dien je dan wel te gebruiken voor uw nieuwe woning.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vandaag je hypotheekrenteaftrek becijferen om je maandelijkse lasten te reduceren”

Leave a Reply

Gravatar